نحوه جذب و استقرار

نحوه جذب و استقرار:

• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
• تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
• برگزارى جلسه معارفه جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
• ارایه طرح کسب و کار توسط متقاضى
• ارزیابى طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد
• رفع نواقص احتمالى طرح کسب و کار توسط متقاضى
• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
• بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
• اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
• استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
• ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز.

 

شرایط پذیرش در مرکز:

• داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید
• نوآورى فن‏آورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد
• داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند
• داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى(در گروه کارى ضرورى است (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید)
• داشتن شخصیت حقوقی: متقاضیان در دوره رشد و یا عضویت در هیات علمی دانشگاه باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

 

مدارک پذیرش:

• رزومه‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
• فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری (مؤسسین)
•عکس ۴*۳ اعضای تیم (۲قطعه)
• مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورت‎جلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
• مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن‎‏آورانه
• سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن‎‏آورانه
• مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک